Κάρτες
Action
Λογική
Fun
Κουίζ
Find It
Find It

Στόχος του παιχνιδιού: Εντόπισε τις 5 διαφορές στις δύο εικόνες!

Κανόνες: Στο Find It η αριστερή εικόνα είναι η αυθεντική, στη δεξιά υπάρχουν 5 λάθη. Κάνε κλικ στο λάθος. Όταν βρεις ένα λάθος, αυτό μαρκάρεται. Αν στο σημείο που άγγιξες δεν υπάρχει λάθος, αφαιρείται χρόνος.

Tip: Ο εντοπισμός των διαφορών γίνεται και στις δύο εικόνες.

Find It
Πίσω
Play
MULTIPLAYER
CHALLENGE
MULTIPLAYER
MATCH